Desteğiniz Yükleniyor

her 10.000 imza, bir sanal yuva

Sanal yuvayı gör

Tamamlanan Sanal Yuvalar

Tamamlanan 10.000 imza
Tamamlanan 10.000 imza

25623 kişi imzaladı.
Hedefimiz 30.000.

Yoksul semtlerdeki çocuklar yuvaların yüksek fiyatları veya bu semtlerde yuva olmadığı için erken çocukluk eğitiminden mahrum kalıyor. Oysa 0-6 yaş arası insanın gelişimi için mucize bir dönem.

Gelin bu çocuklara yaşamda eşit fırsatlar yaratalım. Yoksulluğun nesilden nesile geçmesini birlikte önleyelim.

Çözüm Mahalle Yuvaları. Bu yuvaları o mahallede yaşayan kadınlar kuruyor, ortak liderlik gösteriyor ve yine o mahallede yaşayan çocuklara kaliteli okul öncesi eğitim imkanı yaratıyor. KEDV'in geliştirdiği ve 33 yıldır uyguladığı “Mahalle Yuvaları” modelini yaygınlaştırmamız için sen de kampanyayı imzala ve paylaş.

Kadınlar birlikte güçlenerek ekonomik ve sosyal hayata katılsın, çocuklar kaliteli bir eğitim alsın.

KEDV’in desteklediği Mahalle Yuvalarından video ve fotoğraflar

KEDV’in desteklediği Mahalle Yuvalarından video ve fotoğraflar

Kampanya Hakkında Detaylar

Biz 33 yıldır kadınların yoksullukla mücadelesinde onlara destek oluyoruz ve kadın kooperatifleri aracılığıyla fırsatlar yaratıyoruz.

Kadınlar için maddi yoksulluk kadar sosyal dışlanmışlık duygusunun da zorluklarının bilincindeyiz. Bu yüzden kadınların birlikte güçlendiği, ortak liderlik sergilediği ve aktif katılım sağladığı sürdürülebilir programlara odaklanıyoruz. Dar gelirli kadınları pasif yararlanıcı olarak değil dönüştürücü güçleriyle toplumsal kalkınmanın temeli olarak görüyoruz. Önceliğimiz maddi imkansızlıklar ve sosyal dışlanmışlık yaşayan kadınları ekonomik ve sosyal hayata dahil etmek. 

KEDV ile ilgili daha çok bilgi almak isterseniz buraya tıklayarak web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. 

Ülkemizde okul öncesi eğitime ulaşabilen çocukların oranı sadece %33. Yoksul mahallelerde ise yuvaların yüksek maliyetleri nedeniyle bu oran çok daha az.

Biz bu kampanyayla bir çözüm sunuyoruz: KEDV Mahalle Yuvaları modelini 1986 yılından bu yana uyguluyor. Mahalle Yuvalarını kadın kooperatifleri aracılığıyla o mahallede yaşayan kadınlar kuruyor. Aktif katılım ve ortak liderlik sergiliyor. O mahallede yaşayan çocuklar da kaliteli ve ucuz okul öncesi eğitime kavuşuyor. Amacımız daha çok mahalleye ulaşabilmek. Yardımın bu yüzden çok önemli.

  1. Bu model mali olarak sürdürülebilir ve ulaşılabilir.
  2. Mahalle yuvaları geleneksel mahallelilik bilincini canlandırıyor.
  3. Aile ve annelerin katılımı nedeniyle hizmet ve eğitim kalitesi yükseliyor.
  4. Kadınları güçlendiriyor.
  5. Kadınlara istihdam olanakları sağlıyor.

Mevcut yönetmelik kreşlerin ve çocuk yuvalarının yaygınlaştırılmasını zorlaştırıyor. Örneğin tavan yüksekliği, bahçe, oda sayısı, metrekare gibi katı kurallar var. Yuvaların belirli yönetmeliklerle denetlenmesi muhakkak gerekli. Ancak yoksul mahallelerdeki maddi imkansızlıklar nedeniyle buralarda daha esnek yönetmeliklere ihtiyaç var.

Kadın kooperatiflerinin yuva açabilmesi ve işletmesi için prosedürlerin kolaylaştırılması gerekiyor. Dar gelirli ailelerin faydalanabileceği uygun ücretli ve kaliteli çocuk bakım hizmeti eksikliği, kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımının ve çocuklarının gelecekte sahip olacakları imkânların önünde önemli bir engel.

Biz KEDV olarak bu alandaki deneyimimize güveniyoruz ve engellerin nasıl aşılacağını biliyoruz. Başarısı kanıtlanmış mahalle yuvaları modelini yaygınlaştırmamız için tek ihtiyacımız olan sensin.

Bu kampanyayı imzalayıp dostlarınla paylaşarak bu acil ihtiyacın ve çözüm önerimizin duyulmasına katkıda bulun. 10 bin imza ile bir sanal yuva kuruyoruz ve gerçek bir mahalle yuvası kurmanın önündeki engelleri aşmaya adım adım yaklaşıyoruz. Kampanyaya katıl, engelleri birlikte aşalım. Yoksul mahallelerde yaşayan kadınlara ve çocuklara eşit fırsatları birlikte verelim.

  1. Mahalleden kadınlar ihtiyaç tespit çalışması yapmak üzere KEDV’den eğitim alıyorlar. Görüşme formları, çalışma planı, hangi mahallelerin ziyaret edileceği gibi konular kadınlarla beraber belirleniyor.
  2. İhtiyaç tespit çalışması ile mahallede kadın ve çocukların ihtiyaçları tespit ediliyor ve bir çocuk haritası çıkarılıyor.
  3. Elde edilen bu veriler rapor haline getiriliyor ve yerel yönetimler ve kamu kurumları ile paylaşılarak kaynak talep ediliyor.
  4. Yereldeki kaynaklar harekete geçiriliyor. Kadınlar kooperatifleri bünyesinde kadın ve çocuk merkezini bu kaynaklarla ve KEDV’den aldıkları teknik eğitim ve diğer desteklerle hayata geçiriyorlar.